Na meer dan 25 jaar gewerkt te hebben als antroposofisch huisarts, ben ik tot september 2015 werkzaam geweest als consultatief arts voor antroposofische geneeskunde.

Daarnaast heb ik gewerkt als arts in diverse Rotterdamse instellingen voor kinderen en volwassenen  met een  verstandelijke beperking, o.a. in  Huize Thomas, Bride en Helias. Juist de combinatie van het contact met mensen mét en zonder een handicap maakt voor mij het beoefenen van geneeskunde tot een boeiende en inspirerende activiteit.


Lees verder.. »

In de wereld van de alternatieve geneeskunde gooit de zogenaamde leaky gut, oftewel het lekke darmsyndroom, hoge ogen wanneer het gaat om het verklaren van de meest uiteenlopende problemen als diabetes 1, reuma, laaggradige ontstekingen,ziekte van Crohn, overgewicht, autisme en prikkelbare darm syndroom. De reguliere medische wetenschap wijst de relatie van een lekke darm met deze problemen voo

ralsnog af, waarover later meer. Wat is een lekke darm?
Lees verder.. »

 

 

Grote waarheden kun je het beste overbrengen met sterke beelden. En als het gaat om zoiets wonderbaarlijks als de liefde, zoals die tussen moeder en kind, dan is er weinig wat meer tot de verbeelding spreekt als een letterlijk beeld van Maria en het kind Jezus. Madonna met kind en de gekruisigde Christus, als de twee “uitersten” in het evangelie, zijn beide oerbeelden  waarvan het Christendom zich al bijna vanaf haar ontstaan heeft bediend om aan haar gelovigen de grondslagen van het christelijk geloof duidelijk te maken. Zij zijn dan ook ontelbare malen afgebeeld, in steen, hout, textiel en op iconen, fresco’s of schilderijen.
Lees verder.. »