Modern ziek zijn en modern beter worden.

Beschrijving cursus:

Elke tijd brengt zijn eigen kwalen mee. Vandaar kun je spreken van moderne ziektebeelden. In deze cursus willen we een aantal van de meest uitgesproken problemen de revue laten passeren. Zo komen hoge bloeddruk, verkeerd vet, suikerziekte en overgewicht aan de orde. In de moderne geneeskunde staat de combinatie daarvan te boek als het zogenaamde metabool syndroom. We willen deze problemen verkennen met elkaar door er met elkaar over te spreken en door er met behulp van een van onze therapeuten iets aan te beleven.  Het beoogt een heel interactieve cursus te zijn.

Duur cursus:

6 avonden, eventueel in samenwerking met een kunstzinnig therapeute of eurythmietherapeute.

Kosten:

€ 150, per avond, excl. reiskosten.

Antroposofische menskunde, hoe word ik wie ik ben.

Beschrijving cursus:

Rudolf Steiner geeft in de cyclus Antroposofische Menskunde ( Allgemeine Menschkunde als  Grundlage der Pädagogik, GA 293 Rudolf Steiner  Verlag 1980) een nog steeds uiterst bruikbaar inzicht in het wezen van de mens, naar lichaam, ziel en geest. Kennis van deze cyclus is vooral bestemd voor hen die in hun werk veel met opgroeiende kinderen te maken hebben, zoals leerkrachten werkers in de heilpedagogiek, maar zeker ook voor in de antroposofische gezichtspunten geïnteresseerde ouders.

In 14 bijeenkomsten willen wij de hele cyclus verkenen en er met elkaar over in gesprek gaan.  Interactie is hierbij een voorwaarde.

Duur cursus: 14 dagdelen (desgewenst korter of langer).

Kosten:

€ 150, per dagdeel/avond, excl. reiskosten.

Lopen, spreken, denken: een goed begin is meer dan het halve werk.

Beschrijving cursus:

Lopen, spreken en zelf gedachten vormen, zijn drie fundamentele vaardigheden, die het kleine kind zich verovert in de eerste jaren van zijn leven. De reikwijdte van deze vermogens gaat veel verder dan je op het eerste gezicht zou denken. Lopen, spreken en denken leggen de basis voor een evenwichtig en harmonische ontwikkeling op elk denkbaar niveau. Door te leren staan en lopen gaan we ons autonome wezens voelen en ons ook zo gedragen. Spreken opent het contact met de ons omringende wereld, met de voor het onszelf als waardevolle mensen ervaren zo broodnodige communicatiemogelijkheden. Denken en op basis daarvan steeds opnieuw in staat zijn om creatief te zijn, geeft ons de kans om onszelf te laten zien als uniek wezen.

Als ouders speel je een unieke rol in deze basale ontwikkeling. Je bent tegelijk toeschouwer én uitvoerder in het opgroeien en opvoeden van je kind. Het is daarom van wezenlijk belang om de wetmatigheden van de vroege ontwikkeling te kennen en daar in de opvoeding op in te kunnen spelen. Daartoe wordt in deze cursus naast een algemene, informatieve inleiding, dan ook alle ruimte geboden om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

Duur cursus:

2 tot 4 dagdelen, in overleg vast te stellen. Mogelijkheid tot kunstzinnige verwerking i.s.m. kunstzinnig therapeute of eurythmietherapeute..

Kosten:

€ 150, per dagdeel/avond, excl. reiskosten.

Heilpedagogische onderwerpen.

Beschrijving cursus:

 

In deze cursus komen tal van actuele beelden uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aan de orde, zoals autisme, het Syndroom van Down en epilepsie, maar houden we ons ook bezig met meer algemene vragen rond het wezen van een verstandelijke beperking. Hoe komt een verstandelijke beperking tot stand: wat is incarneren en hoe kun je begrijpen dat iemand gehandicapt raakt. Zowel de algemene medisch- padagogische als de antroposofische achtergronden komen aan de orde. Deze cursus beoogt een zeer interactief te zijn.

Duur cursus:

6 dagdelen, meer of minder in overleg mogelijk. Ook over de aan de orde te stellen onderwerpen is overleg mogelijk.

Kosten:

€ 150, per dagdeel/avond, excl. reiskosten.

Lezingen.

Bovenstaande onderwerpen en andere, betrekking hebbend op antroposofische medische en pedagogische onderwerpen zijn ook als aparte lezing beschikbaar. Te denken valt aan onderwerpen als allergie, zindelijkheid,  huidproblemen, hoe komt een kind goed in zijn lijf, maar ook reuma, schildklierproblemen of hoofdpijnklachten. Ook andere onderwerpen, die voor u van belang zijn, kunnen in een lezing aan de orde komen.

Een aantal medische onderwerpen:

1.   Wat is a’sofische geneeskunde/ Waarom worden we ziek/ Hoe kom je tot therapie

2.   Warme en koude ziektes

3.   Osteoporose

4.   Allergie

5. Hypertensie

6. Huid, eczeem, psoriasis.

7. Metabool syndroom, vooral vet en overgewicht.

8. Diabetes/hypoglycaemie.

9.   Autisme en hechtingsproblematiek

10. De krampachtige dikke darm

11. Epilepsie

12. Hoofdpijn (inclusief zintuigverhaal).

13. Hormoonstelsel en voortplanting.

14. Reuma

15. Vermoeidheid.

16. Bewegen.

17. Kanker

18. Slapen

19. Hoe kom je tot een diagnose

20. Gezondheid in relatie tot voeding en bewegen.

21. Kinderziektes.

 

Duur lezing:

1 avond a 2 uur, eventueel met de gelegenheid om vragen te stellen.

Kosten:

€ 150, per avond, excl. reiskosten

.