Grote waarheden kun je het beste overbrengen met sterke beelden. En als het gaat om zoiets wonderbaarlijks als de liefde, zoals die tussen moeder en kind, dan is er weinig wat meer tot de verbeelding spreekt als een letterlijk beeld van Maria en het kind Jezus. Madonna met kind en de gekruisigde Christus, als de twee “uitersten” in het evangelie, zijn beide oerbeelden  waarvan het Christendom zich al bijna vanaf haar ontstaan heeft bediend om aan haar gelovigen de grondslagen van het christelijk geloof duidelijk te maken. Zij zijn dan ook ontelbare malen afgebeeld, in steen, hout, textiel en op iconen, fresco’s of schilderijen.
Lees verder.. »

Dit verhaal gaat over een schijnbaar nutteloos stukje van ons lichaam: het wormvormig aanhangsel oftewel de appendix vermiformis ( vermis in het Latijnse woord voor worm). Het is een klein orgaantje dat bungelt aan het eind van de blinde darm, die het begin vormt van de dikke darm. Eigenlijk is dus de appendix het begin van de dikke darm. Dat is niet zonder betekenis, zoals we zullen zien.
Lees verder.. »

Vrijwel iedereen kent deze afbeelding van het Drostemeisje. Zij- en het is op het eerste gezicht de vraag wat ze is: een dienstbode, een verpleegster, een non, maar in elk geval een dienstbaar type *-  prijst Droste cacao aan op een manier, die je nooit meer vergeet. Wanneer je goed kijkt naar de afbeelding op het blikje, zie je dat haar beeltenis zich herhaalt tot in het oneindige.

Steeds weer zie je een verpakking Droste cacao met een dienstig meisje met een blaadje in haar hand, waarop een pak Droste cacao staat, waarop een beeltenis te zien is van……..etc.,  etc. Het beeld van het Drostemeisje  herhaalt zich in de afbeelding op het blikje dat de zuster draagt, wordt steeds kleiner en verdwijnt tenslotte, waarbij echter de suggestie gewekt wordt dat de herhaling tot in het oneindige doorgaat. Het heeft zelfs een officiële naam gekregen: het Droste-effect. Het is daarmee ook een dankbaar beeld geworden om de moderne wetenschap te beschrijven.
Lees verder.. »